Myśli… słowa…

Ulatują w przestrzeń myśli
nim słowem się staną
gonię je, chcę obraz kreślić
złapiesz zapisane…

nie, nie ujrzysz tych w przestworzach
znikną, nim się urealnią
nim się staną mną, mym słowem
myślą moją namacalną…

dotknij słów z myśli zrodzonych,
poznasz, co się we mnie kryje,
czy potrafisz, czy wysupłasz?
zapisane ciągle żyją…

ABLA ( 23 maja 2020 )

Dodaj odpowiedź